Weleer heb je geleerd

Weleer heb je geleerd

Dat onrecht is geschied

In lang vervlogen tijden was het anders dan vandaag

Nu mag je vrijuit spreken

Geef nu maar kritiek

Nu mag je zelfs schreeuwen: Leve de republiek!

Weleer heb je geleerd

Dat onrecht nog geschiedt

In verre vreemde landen zijn de mensen nog niet vrij

Maar hier is alles anders

Hier is men democraat

Hier leeft men heel gelukkig in een welvaartstaat

Maar toch wou je gaan marcheren

Al kwam je in de nor

En je wou gaan protesteren

Al werd je stem ook schor

En toen op zekere keer verscheen je ’s avonds op tv

Je vond dat toch wel fijn want de buren keken mee

En toen die je dan vroegen: Wie is daar nu mee gebaat

Zei je met een lach

Je bent een vijand van de staat

Je sprak van revolutie

Tot iedereen wel wist

Die vent is onbetrouwbaar, dat is vast een communist

Maar dan knipte men je haren

En duwde je in de rij

En toen dierf je niet meer schreeuwen: We willen Vietnam vrij!

Want voor je sergeant

Was een leven van geen tel

Hij zei je hoe het moest, een bevel is een bevel

En kreeg je toen wat later een flinkbetaalde baan

Waren al je idealen wel heel vlug naar de maan

Want je had toen al een kind

En je baas was liberaal

Men leeft niet van de wind

En dus liever geen kabaal

En als men nu dan vraagt

Of onrecht nog geschiedt

Dan kijk je heel verbaasd en antwoordt met een zucht:

In lang verlogen tijd was het anders dan vandaag

Nu mag je vrijuit spreken

’t Is heel anders nu vandaag

Copyright : Miel Swillens – Roel Van Bambost