Jan met de pet

Ja, zelfs Jan met de pet had een hoed opgezet
Sinds zijn trouwdag was dat al geleden
En ook Piet met de jak droeg een keurig zwart pak
Dat uit ’t beste katoen was gesneden

En zo zijn ze te saam ter begrafenis gegaan
Van hun fabriek zo heel plots overleden
En zo zijn ze te saam ter begrafenis gegaan
Van hun fabriek zo heel plots overleden

’t Was een prachtig gezicht, goud en zilver en licht
Rond de koets die de kist kerkwaarts voerde
Hoge lui in ornaat bleken feilloos in staat
Net te doen alsof iets hen ontroerde

En de arbeider zag vol respect en ontzag
Hoe die heren hun nummer opvoerden
En de arbeider zag vol respect en ontzag
Hoe die heren hun nummer opvoerden

Een erg paarse pastoor droeg een dodenpreek voor
Over hemelpap en hellebranden
Waarop hij zalvend besloot:’Uw fabriek is niet dood’
Maar leeft verder in andere landen

Want de arbeider wikt maar het kapitaal beschikt
Leg dus nederig uw lot in Zijn handen
Want de arbeider wikt maar het kapitaal beschikt
Leg dus nederig uw lot in Zijn handen

Een heel sjieke meneer sprak: zo ziet u alweer
Dat uw vakbond u trouw is gebleven
Ze heeft de lijkkoets gehuurd en drie kransen gestuurd
En het geld voor de grafzerk gegeven

’t Spijt ons erg Vlaams textiel maar de markt is mobiel
Zoals Marx heel terecht heeft geschreven
’t Spijt ons erg Vlaams textiel maar de markt is mobiel
Zoals kameraad Marx heeft geschreven

Thuis heeft Jan met de Pet weer zijn pet opgezet
En zijn hoed in de kast weggeborgen
Alleen Piet met de jak in zijn keurig zwart pak
Sprak voorzichtig toch maak ik me zorgen

’t Was erg prachtig vandaag maar voor ons rijst de vraag
Van wat leven wij arbeiders morgen
’t Was erg prachtig vandaag maar voor ons rijst de vraag
Van wat leven wij arbeiders morgen

Copyright Appelmans -Roel Van Bambost