Klaproos

In de luchtbel van mijn droom

Dansen schimmen zwaar en loom

Rond mijn geest die zich kronkelt in verwarring

Zoekend waar de waarheid ligt

Tastend naar het zwakke licht

Vraag ik mijn illusies om bescherming

REFREIN :

  • En zo blijf ik in de waan dat ik eeuwig zal bestaan
  • Dat de klaproos zal weerstaan aan wind en regen …

Elke spiegel aan de wand

Toont de schim van mijn verstand

Maar ik wanhoop om het beeld van mijn gedachten

En ik kijk of niemand zegt

Wat nu waar is , wat onecht

En ik wacht maar, zonder iemand te verwachten

REFREIN

’t Heeft geen zin de rol gespeeld

Die mij niet is toebedeeld

Want mijn deel geluk en leed is afgewogen

En mijn zucht naar eeuwigheid

Wordt toch nooit eens werkelijkheid

Maar de smaak ervan is zoet, hoewel gelogen.

REFREIN

Copyright : R.Van Bambost – Miel Appelmans