De geboorte

Voor iedere moord zijn er woorden te weinig
En zwijgen de mensen als het graf van de man
Die stierf door de hand van een naamloze dader
Want moord en geweld, daar schrikt niemand meer van

Voor iedere oorlog zijn nog teveel soldaten
Te weinig verzet tegen bloeddorst en nijd
Alleen kan de wereld nog hopen en wachten
Er moet iemand komen die alles bevrijdt
Er moet iemand komen die alles bevrijdt
Er moet iemand komen die alles bevrijdt

Komt allen tesamen, want hij is geboren
De redder van mensen is terug in ’t land
De hemel scheurt open met bloemen en koren
Hij loopt met een lelie van glas in z’n hand

Z’n voetstap is licht als het licht in z’n ogen
De liefde z’n wapen, de vrede z’n strijd
En hij doet de oorlog als een inktvlek verdrogen
Strooit zand op het bloed van de vorige tijd

Vanaf dit moment komen andere tijden
Waar dichters van droomden, ze komen voorgoed
En nu komt een einde aan angst en aan lijden
Verdwijnen de wolken van buskruit en roet

En overal groeien er parels van druiven
Het land van belofte verdrijft de woestijn
En weer spelen wolven met mensen en duiven
En weer smaakt de regen op aarde als wijn

In velden en wegen verjaagt hij de boze
En strooit met z’n glimlach een baan voor de zon
Opnieuw heeft de wereld de ruimte gekozen
En straalt weer als eerst toen het leven begon

Copyright : Lennaert Nijgh – Roel